مدیریت اخبار  

1 برچسب خبری مرتبط بهپزشک با تجربه را برای جراحی «لابیاپلاستی» انتخاب کنید

پزشک با تجربه را برای جراحی «لابیاپلاستی» انتخاب کنید لابیاپلاستی جراحی است که به صورت سرپایی و تحت بی‌حسی موضعی انجام می‌شود به گونه‌یا که فرد پس از جراحی نیازی به بستری در بیمارستان پیدا نمی‌کند. به افراد توصیه می‌شود پس از جراحی لابیاپلاستی به مدت یک هفته در منزل استراحت کنند و انجام کارهای سنگین به شدت خودداری کنند هم‌چنین داشتن ارتباط جنسی در زمان تعیین شده توسط پزشک ممنوع است. ادامه خبر